Marine Fishes :: previousnext

Flatheads (Platycephalidae)
Fringe-eyed FlatheadBartail FlatheadSmall-eyed Flathead

Large-tooth flounders (Paralichthyidae)
Largetooth Flounder

Soles (Soleidae)
Oriental Sole